BcnArq
#bcnarq
Description
BcnArq
Discover the architectural heritage of the city of Barcelona.

Creació d\'una app que permet el descobriment del patrimoni arquitectònic de Barcelona, tot aprofitant l\'Open Data de l\'Ajuntament de Barcelona en relació al Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat.

L\'app situa sobre un fons cartogràfic (google maps), els punts geoposicionats que contenen els elements del Catàleg del patrimoni arquitectònic de Bcn.

A partir de la consulta d\'un punt (element del Catàleg) es desplega informació addicional vinculada a l\'edifici (història, simbologia, arquitectes, etc.).

Aquesta informació forma part també del Catàleg esmentat i pot trobar-se en les fitxes aprovades corresponents als elements catalogats en els plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, les quals contenen els camps corresponents a la descripció de cadascun dels elements catalogats.
Screenshots
Platforms
Android
Pricing
Categories
Urban life, Travel and Tourism, Education, Art and Culture
Keywords
  • Urban and cultural tourism. Discover the architectural heritage of the city of Barcelona. Patrimoni arquitectònic de Barcelona.
Target Users
  • Tourists, visitors, citizens, students, etc.
Available in the following app stores
chrome web store
App Store links
Meet the Artist: