SAP C TFIN52 66
#sap tfin
Description
Get it now!
This app contains 80 questions for the SAP C_TFIN52_66 certification exam preparation. Questions are extremely approached to real exam questions.There are two modes - training and testing. You can mark questions during the learning process. This functionality simplify the app navigation. Marked questions are highlighted in the questions dialog.You can use hint in the training mode to show the right answer. There is ability to view general results after you finish your training or testing. Also you can review your answered questions with wrong/right answers highlight.80 random questions are selected every time you start the testing mode. This functionality helps you to consolidate your training knowledge.Deze app bevat 80 vragen voor de SAP C_TFIN52_66 certificering voorbereiding op het examen. Vragen zijn zeer benaderd om echte examen vragen.Er zijn twee modi - training en testen. U kunt vragen tijdens het leerproces te markeren. Deze functionaliteit vereenvoudigen de app navigatie. Gemarkeerde vragen zijn gemarkeerd in het dialoogvenster vragen.U kunt hint gebruiken in de training mode om het juiste antwoord te geven. Er is mogelijkheid om algemene resultaten te zien nadat u uw training of test af te maken. Ook kunt u uw vragen beantwoord met verkeerde / juiste antwoorden hoogtepunt herzien.80 willekeurige vragen worden geselecteerd elke keer dat u de test te starten. Deze functionaliteit helpt u om uw training kennis te consolideren.
Screenshots
Platforms
Android
Pricing
  • SAP C TFIN52 66 - 3.33 (Android )
Categories
Education, Business and Work
Keywords
  • sap c tfin52 66 sap certification sap mobile app sap exam
Target Users
  • All
Available in the following app stores
Google Play, Amazon App Store
Meet the Artist: